برچسب: وزن نیمچه یا پولت

وزن نیمچه یا پولت برای حداکثر تولید چقدر باید باشد ؟

وزن نیمچه یا پولت

  پولت چیست ؟ تعریف پولت ؟ معنی پولت در مرغداری ؟ معنی نیمچه ؟ در ادامه به معنی پولت و راهنماب وزن آن می پردازیم … پولت به جوجه مرغ یک ماهه تا قبل از تخم گذاری را می گویند وزن نیمچه یا پولت وزن مناسب برای پرورش نیمچه یا پولت در جدول زیر […]